Kostel & Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

O spolku

Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici vznikl v listopadu roku 2005 za účelem celkové záchrany kulturní památky kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici. V roce 2015 došlo k přejmenování názvu Spolku na Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici, jelikož po deseti letech činnosti bylo konstatováno, že kostel je zachráněn a nový název lépe vystihuje tuto skutečnost, vztah ke kostelu, ale též širší rozsah působnosti Spolku v obci.


Spolek se snaží přispívat k rozvoji komunitního života a kulturních tradic a vytváří prostor pro společná setkávání obyvatel nejen obce ale i širokého okolí.


Činnosti Spolku tvoří:

 • oprava kostela včetně restaurování nebo opravy interiéru
 • organizace a pořádání bohoslužeb alespoň 3x ročně
 • pořádání společenských a kulturních akcí v kostele a obci
 • pořádání finančních sbírek a získávání dotací na opravy kostela a na kulturní akce
 • organizování oprav a obnovy drobných církevních a kulturních památek v okolí obce
 • rozšiřování členské základny, nejen z řad obyvatel obce
 • pomoc při zvelebování obce a péče o životní prostředí v obci a jejím okolí


Orgány Spolku

 • valná hromada
 • předseda Spolku
 • revizní komise
 • sekretariát Spolku


Předseda Spolku

Jiřina Bartlová


Revizní komise

Zbigniew Lis

Alena Gregorová

Ing. Jindra Šťastná


Sekretariát Spolku

Ing. arch. Hana Vrchlavská – místopředseda Spolku a asistent pro kulturní činnost

Ing. Marcela Lisová – jednatelka

Ing. Kristýna Vašková, Dis. - pokladník, správa webových stránek a fotodokumentace

Jiřina Bartlová - kronikářka

Ing. Milan Vrchlavský – zapisovatel a asistent pro stavební činnost

Ing. Zbigniew Lis - asistent pro organizační záležitosti a styk s církví

Josef Gireth – správa webových stránek a fotodokumentace

Miloslava Kernerová – asistent pro styk s médii

Kateřina Štolová - asistent pro propagaci a kulturní činnost

Mgr. Petr Štola – asistent pro stavební činnost


Čestní členové spolku

Marie Burešová

 

Členskou základnu Spolku sv. Bartoloměje ve Smolnici k 31. 12. 2023 tvoří 36 členů:

Bartl Zdeněk, Bartlová Jiřina, Bartlová Zdeňka, Blahoutová Kamila, Burešová Marie, Cajthamlová Evženie, Danišová Iveta, Gíreth Josef, Gregorová Alena, Gregorová Dobroslava, Kerner Antonín, Kernerová Miloslava, Kučabová Jana, Kučera Josef, Kučerová Jaroslava, Lis Zbigniew, Lisová Marcela, Marek Vladimír, Myslivcová Helena, Myslivcová Ludmila, Myslivec Josef, Paurová Antonie, Pecinka Václav, Podivínská Danuše, Sailer Jiří, Slabová Jana, Stříbrná Adéla, Šťastná Jindra, Šťastný Karel, Štolová Kateřina, Štola Petr, Vašková Kristýna, Vernerová Irena, Vrchlavská Barbora, Vrchlavská Hana, Vrchlavský Milan


Sympatizanti Spolku:

Činnost Spolku významně podporuje také asi 65 sympatizantů, a to nejen ze Smolnice, ale také z Loun, Žatce, Mostu, Litvínova, Slaného, Kladna, Prahy a okolních obcí. Zúčastňují se akcí Spolku a podporují jej finančními dary.


Spolek spolupracuje se zastupitelstvem obce Smolnice, s duchovní správou Farnosti Zlonice, s Oddělením památkové péče při Stavebním úřadu MěÚ Louny, s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, se Stavebním odborem pražské Arcidiecéze, s Odborem kultury a památkové péče Ústeckého kraje, s Archivem města Louny, s Knihovnou města Louny.


Personální zajištění činnosti Spolku

Provoz a činnost Spolku jsou postaveny na dobrovolné a bezplatné činnosti členů a sympatizantů, kteří se podílejí na celkové organizaci, technickém zajištění, propagaci, na námětech akcí, na servisu během akcí, úklidu atd. Prostřednictvím aktivit Spolku pomáhají jeho členové utvářet kulturní atmosféru v obci a udržovat historické a kulturní dědictví v podmínkách současné české vesnice.


Prostory

Sídlo Spolku je umístěno na adrese Smolnice 1, 439 14 Smolnice. Pro účely svých pravidelných schůzí Spolek využívá také soukromé prostory svých členů. Dále pro naše projekty Spolek využívá po dohodě s OÚ Smolnice prostory obecní.

Právní vztah Spolku ke kostelu sv. Bartoloměje

Od 13. ledna 2010 je vlastníkem kostela sv. Bartoloměje Obec Smolnice. Formálně právní rámec vztahu Spolku ke kostelu je upraven Smlouvou o výpůjčce, uzavřenou mezi Spolkem a Obcí Smolnice v lednu 2010. Na mobiliář, který je majetkem Arcibiskupství pražského, je uzavřena smlouva o výpůjčce z 01/2010 mezi Arcibiskupstvím a Spolkem.


IČO: 27013227, zapsán KS Ústí n.L., odd.L vl.5555, Smolnice 1, 439 14 Smolnice, e-mail: hvrchlavska@seznam.cz www.kostelsmolnice.cz,

číslo bank. účtu: 264250476/0600, Moneta Money Bank

Webhosting sponsored by WEDOS