Kostel & Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

O kostele

Kostel sv. Bartoloměje (st. parcela č.1, k.ú. 751111 Smolnice) je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 43357 / 5-1424.

20.století

Kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici byl za komunistického režimu ušetřen přeměny na různá skladiště či samotnému zrušení, jak se to dělo v té době po celé republice, hlavně v pohraničí. Byla zachována jeho funkčnost, stále se v kostele konaly bohoslužby. Posledním farářem, který do Smolnice jezdil sloužit mše, byl P. Václav Pácha, osobní arciděkan a farář v Peruci (přiloženo parte s jeho životopisem). Poslední mše zde byla sloužena na jaře roku 2000 právě panem farářem Páchou.


90.léta 20. století - výpis z kroniky OÚ ve Smolnici

V dubnu až září 1991 byla provedena oprava kostelní věže a části střechy. Báň byla pokryta měděným plechem a kopule pod křížem byla pozlacena. Za pozlacení bylo zaplaceno 3.800,- Kčs. Do kopule byly uloženy pamětní mince a zápis. Oprava stála celkem 400.000,- Kčs, z toho obecní úřad hradil 116.260,- Kčs, vč. pozlacení a zbytek farní úřad. Celou opravu vedl pan Šoufek z Veletic u Žatce a práce klempířské provedl pan Hodas ze Žatce. Zednické a pomocné práce provedli místní občané, např. pan Václav Jánský, Jiří Podrázký, Luboš Malý, Ladislav Zof, Josef Pidrman, František Švajcr a další. V květnu při opravě kostela došlo ke smutné události. Při odvozu lešení spadl pan Václav Krupička pod kola vozu a po několika dnech zemřel v nemocnici v Lounech.

Z opravy kostela a z ukládání pamětních mincí a listin byl pořízen videozáznam, který byl vysílán v televizním zpravodajství a je uložen na obecním úřadě.

V roce 1993 byla provedena oprava fasády kostela a částečná oprava střechy, protože do kostela zatékalo. Opravy prováděl Okresní stavební podnik z Loun a OÚ ve Smolnici poskytl farnímu úřadu část peněz na opravu. 3. července 1993 byl kostel poprvé vykraden a v prosinci téhož roku znovu. Do roku 2001 byl vkraden celkem 13x. Proto bylo téhož roku v kostele instalováno bezpečnostní zařízení firmou M+M p. Myslivce z Loun. Na hřbitov byla přivedena voda a provedena nová elektrická přípojka. V roce 1994 na návrh pana Jiřího Rybky a za pomoci několika dalších občanů bylo instalováno osvětlení kostelní věže jedním reflektorem. V blízkém okolí se jedná vlastně o jediné osvětlení kostela nebo jiné památné budovy. Bohužel reflektor byl 2x ze hřbitova ukraden, a proto v roce 2002, kdy se dokončovala oprava fary manželi Lisovými, bylo znovu provedeno osvětlení věže již dvěma reflektory.Další informace o historii kostela lze nalézt také zde:


IČO: 27013227, zapsán KS Ústí n.L., odd.L vl.5555, Smolnice 1, 439 14 Smolnice, e-mail: hvrchlavska@seznam.cz www.kostelsmolnice.cz,

číslo bank. účtu: 264250476/0600, Moneta Money Bank

Webhosting sponsored by WEDOS