Kostel & Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

Cyklus Hudba ve Smolnici

Spolek pro záchranu kostela začal od roku 2006 nejen se stavební a architektonickou rekonstrukcí ale i duchovní obnovou kostela. Již v samotném začátku své činnosti, ještě ve značně zdevastovaném interiéru kostela, pořádal občasné koncerty vážné a duchovní hudby. V roce 2010, kdy již v programu bylo dvacet koncertů, se Spolek rozhodl založit cyklus „Hudba ve Smolnici“, získal finanční podporu z dotace „Podpora regionální kulturní činnosti Ústeckého kraje“, která pomohla podpořit tři hlavní koncerty, vytvořit plakát a logo cyklu. Spolek si velmi váží, že Ústecký kraj cyklus „Hudba ve Smolnici“, nadále podporuje.


Kvalita koncertů se nepoměrně zvýšila po velmi zdařilé opravě varhan v roce 2008. Obnovený interiér kostela s výbornou akustikou se stal důstojným prostředím pro pořádání duchovních a kulturních akcí. Každoročně zde probíhá celá řada koncertů, které mají pozitivní ohlas u obyvatel obce i širokého okolí a jsou prezentovány v místních médiích (Severočeský deník, Svobodný hlas, Lounský Press, Deník LUČAN). Velmi příznivý ohlas mají, Novoroční koncerty i vánoční zpívání, které je hojně navštěvovanou akcí, především lidmi z obce a blízkého okolí a kde zpívají všichni návštěvníci.


V dramaturgii koncertů Spolku pomáhá Igor Tausinger, hudební režisér Českého rozhlasu, stanice Vltava a také hudební umělkyně, varhanice a čembalistka Marie Šestáková, dcera hudebního skladatele a profesora Zdeňka Šestáka, která má v Citolibech a i ve Smolnici hluboké kořeny.


Hudební cykly ve Smolnici jsou zaměřeny na klasickou a duchovní hudbu domácích i světových autorů a zejména těch, kteří v Ústeckém kraji působili nebo k němu mají vztah.


Cyklus „Hudba ve Smolnici“, v téměř zrekontsruovaném kostele, znovu oživuje duchovní a kulturní tradice, které byly na dlouhou dobu přerušeny Do vesnického prostředí přináší jiný rozměr kulturního života, vytváří si okruh posluchačů, který se díky kvalitním a pravidelným koncertům zvětšuje.IČO: 27013227, zapsán KS Ústí n.L., odd.L vl.5555, Smolnice 1, 439 14 Smolnice, e-mail: hvrchlavska@seznam.cz www.kostelsmolnice.cz,

číslo bank. účtu: 264250476/0600, Moneta Money Bank

Webhosting sponsored by WEDOS