Cyklus Hudba ve Smolnici

Spolek pro záchranu kostela začal od roku 2006 nejen se stavební a architektonickou rekonstrukcí ale i duchovní obnovou kostela. Již v samotném začátku své činnosti, ještě ve značně zdevastovaném interiéru kostela, pořádal občasné koncerty vážné a duchovní hudby. V roce 2010, kdy již v programu bylo dvacet koncertů, se Spolek rozhodl založit cyklus „Hudba ve Smolnici“, získal finanční podporu z dotace „Podpora regionální kulturní činnosti Ústeckého kraje“, která pomohla podpořit tři hlavní koncerty, vytvořit plakát a logo cyklu. Spolek si velmi váží, že Ústecký kraj cyklus „Hudba ve Smolnici“, nadále podporuje.
Kvalita koncertů se nepoměrně zvýšila po velmi zdařilé opravě varhan v roce 2008. Obnovený interiér kostela s výbornou akustikou se stal důstojným prostředím pro pořádání duchovních a kulturních akcí. Každoročně zde probíhá celá řada koncertů, které mají pozitivní ohlas u obyvatel obce i širokého okolí a jsou prezentovány v místních médiích (Severočeský deník, Svobodný hlas, Lounský Press, Deník LUČAN). Velmi příznivý ohlas mají, Novoroční koncerty i vánoční zpívání, které je hojně navštěvovanou akcí, především lidmi z obce a blízkého okolí a kde zpívají všichni návštěvníci.
V dramaturgii koncertů Spolku pomáhá Igor Tausinger, hudební režisér Českého rozhlasu, stanice Vltava a také hudební umělkyně, varhanice a cembalistka Marie Šestáková, dcera hudebního skladatele a profesora Zdeňka Šestáka, která má v Citolibech a i ve Smolnici hluboké kořeny.
Hudební cykly ve Smolnici jsou zaměřeny na klasickou a duchovní hudbu domácích i světových autorů a zejména těch, kteří v Ústeckém kraji působili nebo k němu mají vztah.
Cyklus „Hudba ve Smolnici“, v téměř zrekontsruovaném kostele, znovu oživuje
duchovní a kulturní tradice, které byly na dlouhou dobu přerušeny Do vesnického prostředí přináší jiný rozměr kulturního života, vytváří si okruh posluchačů, který se díky kvalitním a pravidelným koncertům zvětšuje.

Hudba ve Smolnici 2023

Hudba ve Smolnici 2022
Hudba ve Smolnici 2021
Hudba ve Smolnici 2020
Hudba ve Smolnici 2019
Hudba ve Smolnici 2017
Hudba ve Smolnici 2016
Hudba ve Smolnici 2015
Hudba ve Smolnici 2014
Hudba ve Smolnici 2013
Hudba ve Smolnici 2012
Hudba ve Smolnici 2011
Hudba ve Smolnici 2010

Komentáře nejsou povoleny.