Kostel & Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

Úvod

Kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici je dominantou obce Smolnice i širokého okolí a významnou kulturní a církevní památkou Lounského regionu.

V minulosti došlo vlivem politických a společenských poměrů k narušení dřívějších pevných vazeb obyvatel obce ke kostelu jako instituci i stavbě, které následně umocnil i technický stav objektu. Ten se v průběhu 90. letech minulého století výrazně zhoršil opakovaným vykrádáním a jeho neúdržbou. V těchto letech došlo ke kumulaci stavebních závad objektu, které bylo nutno neprodleně odstranit, měla-li být památka zachována pro další léta bez známek zrychleného chátrání.

V roce 2005 byl za účelem záchrany kostela založen Spolek na záchranu kostela sv. Bartoloměje. V letech 2006 až 2009 Spolek realizoval nejnaléhavější (a také finančně nejnáročnější) opravy kostela (odvlhčení a následně stavební a restaurátorské úpravy interiéru). Tímto došlo k výraznému zlepšení podmínek pro rozvoj kulturních, duchovních a společenských tradic obce i okolních vesnic.

Kostel již není pouze architektonickou dominantou Smolnice, ale znovu se mu vrací význam kulturní a duchovní. Spolek se zároveň svou činností snaží o vytváření nově vzniklé, respektive obnovené tradice, kdy se v kostele konají koncerty vážné hudby a shromáždění k významným výročím obce či republiky, tématické výstavy a mše.

IČO: 27013227, zapsán KS Ústí n.L., odd.L vl.5555, Smolnice 1, 439 14 Smolnice, e-mail: hvrchlavska@seznam.cz www.kostelsmolnice.cz,

číslo bank. účtu: 264250476/0600, Moneta Money Bank

Webhosting sponsored by WEDOS