Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

OZNÁMENÍ

                 Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici přeje zdraví, sílu a Boží požehnání
v roce 2016

Zájemci o prohlídku kostela se v letních měsících mohou v sobotu a v neděli  obrátit na paní Miloslavu Kernerovou  mob.: 604926702. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit pravidelného nedělního zvonění  ve 12.00hod „Anděl páně“ nechť čekají na zvoníka v 11.45 před vchodem do věže kostela.

Vážení členové a příznivci našeho spolku, vážení spoluobčané a přátelé, dovolujeme si Vás upozornit na odkaz „HODINY“, umístěný na úvodní stránce.

Kostel sv. Bartoloměje (st. parcela č.1, k.ú. 751111 Smolnice) je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 43357 / 5-1424. Kostel je dominantou obce i širokého okolí a významnou kulturní a církevní památkou Lounského regionu. Vlivem politických a společenských poměrů v minulosti došlo k narušení dřívějších pevných vazeb obyvatel obce ke kostelu jako instituci i stavbě, které následně umocnil i technický stav objektu. Ten se v průběhu 90. letech minulého století výrazně zhoršil opakovaným vykrádáním a neúdržbou. Došlo ke kumulaci stavebních závad objektu, které bylo nutno neprodleně odstranit, měla-li být památka zachována pro další léta bez známek zrychleného chátrání. Záchranou kostela v letech 2006 až 2009, kdy Spolek realizoval nejnaléhavější (a také finančně nejnáročnější) opravy kostela (odvlhčení a následně stavební a restaurátorské úpravy interiéru), došlo k výraznému zlepšení podmínek pro rozvoj kulturních, duchovních a společenských tradic obce i okolních vesnic. Kostel již není pouze architektonickou dominantou Smolnice, ale znovu se mu vrací význam kulturní a duchovní. Spolek se zároveň svou činností snaží o vytváření nově vzniklé, respektive obnovené tradice, kdy se v kostele konají koncerty vážné hudby a shromáždění k významným výročím obce či republiky, tématické výstavy a mše.

Komentáře nejsou povoleny.