Vše nejlepší do roku 2024

Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici přeje zdraví, sílu a Boží požehnání do roku 2024.

Publikováno
V rubrikách Aktuality